(081) 38380860    |    info@cert.basu.ac.ir

مرکز تخصصی آپا بوعلی سینا

امروزه ارائه سرویس و خدمات در سطح فضای سایبری بدون تضمین لازم در خصوص تامین امنیت نسبی، از پشتوانه اجرایی قابل اتکایی برخوردار نمی باشد. ضرورت ارائه خدمات امنیتی در سه سطح واکنشی، پیشگیرانه و ارزیابی و ممیزی به همراه انتقال دانش از طریق برگزاری دوره های آموزشی، نشست، سمینار و همایش های تخصصی، سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر آن داشت تا در هر استان یک مرکز تخصصی به عنوان آپا به منظور تحقق اهداف فوق ایجاد نماید... بیشتر

درباره ما

امروزه ارائه سرویس و خدمات در سطح فضای سایبری بدون تضمین لازم در خصوص تامین امنیت نسبی، از پشتوانه اجرایی قابل اتکایی برخوردار نمی باشد. ضرورت ارائه خدمات امنیتی در سه سطح واکنشی، پیشگیرانه و ارزیابی و ممیزی به همراه انتقال دانش از طریق برگزاری دوره های آموزشی، نشست، سمینار و همایش های تخصصی، سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر آن داشت تا در هر استان یک مرکز تخصصی به عنوان آپا به منظور تحقق اهداف فوق ایجاد نماید.

آپا مخفف واژه های آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد بوده و نشان دهنده نوع فعالیت ها و خدماتی هست که در حوزه امنیت شبکه های رایانه ای و سامانه های نرم افزاری در این مرکز تخصصی ارائه میگردد. آپا دانشگاه بوعلی سینا، از تیر ماه سال 95 با اولویت در حوزه رصد فضای سایبری استان و سپس در گستره ملی فعالیت خود را آغاز نموده است.

راه های ارتباطی

  تلفن تماس: 38380860 (081)
  آدرس: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی
  پست الکترونیک: info@cert.basu.ac.ir
  کد پستی: 38695-65178